logo

Slogani, Misioni dhe Prioriteti FSHSSH

Zbatimi i platformës së re shkencore për zhvillimin masiv të PE në sistemin arsimor parauniversitar, për një formim të shëndetshëm strukturor, metabolik, funksional dhe strukturor të fëmijëve 3-6 vjeç; 6-12 vjet; 12-15 vjet; 15-18 vjeç dhe për të rriturit

Qellimet dhe Funksionet

Të zhvillojë, promovojë, kontrollojë dhe rregullojë aktivitetin sportiv të shoqatave të FSHSSH, në të gjitha format e saj dhe në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me këtë statut: