logo

Përsosja e treguesve të forcës në bashkërendim me detyrat e tjera stërvitore për vrapimet e mesme dhe të gjata

Botimi i monografisë teorike praktike ‘Përsosja e treguesve të forcës në bashkërendim me detyrat e tjera stërvitore për vrapimet e mesme dhe të gjata’, viti 2003.

Botimi i monografisë teorike praktike ‘Përsosja e treguesve të forcës në bashkërendim me detyrat e tjera stërvitore për vrapimet e mesme dhe të gjata’, viti 2003.