Statuti i miratuar 

Kliko për të lexuar më shumë

Çertifikatë regjistrimi

Kliko për të lexuar më shumë

Statuti i ndryshuar 

Kliko për të lexuar më shumë

Ligje

Kliko për të lexuar më shumë

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe FSHSSH

Kliko për të lexuar më shumë

Urdhër miratimi Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv

Kliko për të lexuar më shumë

Memorandum Mirëkuptimi Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor 

Kliko për të lexuar më shumë