logo

ISF 'StayActive Fushata'

Fushata 'ISF StayActive' 

Kliko videon ISF StayActive duke mbështetur të rinjtë për të qëndruar aktivë dhe të shëndetshëm

Presidenti i ISF Laurent Petrynka në Mars 2020, i bën thirrje botës së sportit shkollor që të bashkohemi me Fushatën ISF StayActive’, të jemi aktivë ndërsa qëndrojmë në shtëpi për shkak të pandemisë COVID-19.

Në Prill, Presidenti FSHSSH, Eksperti Shkencor Rauf Dimraj iu përgjigj thirrjesduke demonstruar video me ushtrime të edukimit fizik në rrjete sociale, që Shqipëria të jetë aktive.

Në Prill, UNESCO vlerëson në nivel global, më shumë se 70% e studentëve nuk janë në shkollë për shkak të COVID-19. Pavarësisht mbylljes së shkollave dhe ambienteve sportive, ështe e rëndësishme që të rinjtë të qëndrojnë aktiv, pasi sporti kontribuon shumë në zhvillimin fizik, social dhe intelektual të të rinjve.

Fushata ISF Stay Active ka për qëllim të ndihmojë fëmijët, të rinjtë dhe prindërit e tyre të qëndrojnë aktivë dhe të vazhdojnë me ushtrime Edukimi Fizik, ndërsa qëndrojnë të bllokuar në shtëpi.

Video Campaign 'ISF StayActive' - Anisa

Video Campaign 'ISF StayActive' - Gjergji Cikopano Teacher EF

Video Campaign 'ISF StayActive' - Genti Halebi Teacher EF

Video Campaign 'ISF StayActive'- Weightlifting Elbasan

Video Campaign 'ISF StayActive'- Weightlifting Team Dritan Kalemi, Elbasan 2

Video Campaign 'ISF StayActive'- Weightlifting Team Dritan Kalemi, Elbasan 3

Video Campaign 'ISF StayActive' - Weightlifting Team Dritan Kalemi, Elbasan 4

Video Campaign 'ISF StayActive' - Weightlifting Team Dritan Kalemi, Elbasan 5

Video Campaign 'ISF StayActive' - Artistic Lyceum Jordan Misja 1

Video Campaign 'ISF StayActive' - Artistic Lyceum Jordan Misja 2

Video Campaign 'ISF StayActive' - Artistic Lyceum Jordan Misja 3

Video Campaign 'ISF StayActive' - Artistic Lyceum Jordan Misja 4

Video Campaign 'ISF StayActive' - Artistic Lyceum Jordan Misja 5

Rezultatet ISF StayActive

Fushatës iu bashkuan 28 vende me më shumë se 65 pjesëmarrës dhe 4 vende të reja.

Fushata arriti më shumë se 100.000 shikime në të gjitha mediat sociale.

Të jemi aktivë ndërsa qëndrojmë në shtëpi për shkak të COVID-19