logo

Si të "JEMI PROAKTIV" duke përdorur Udhëzimet e reja nga OBSH për Aktivitet Fizik 

Use the new WHO Guidelines on Physical Activity to influence the influencers

Si mund të aksesoj burimet e reja të OBSH-së?

Si mund të aksesoj burimet e reja të OBSH-së?