Studimi i Treguesve dhe Indekseve Antropometrikë 

Studimi i Treguesve dhe Indekseve Antropometrikë u krye në maj të vitit 2016 për 364,437 studentë në Shqipëri me pjesëmarrjen e 87% nga gjithë studentët.

Zbatimi i programit të ri rezultoi në përmirësim shumë të rëndësishëm të obezitetit të nxënësve në Shqipëri.

Studimi zbuloi se pas ndjekjes së zbatimit të platformës për 14 muaj, nga matjet rezultoi se 95% e nxënësve kishin masë normale trupore.