logo

Studimi i Treguesve dhe Indekseve Antropometrikë 

Studimi i Treguesve dhe Indekseve Antropometrikë u krye në maj të vitit 2016 për 364,437 studentë në Shqipëri me pjesëmarrjen e 87% nga gjithë studentët. 

Studimi zbuloi se pas ndjekjes së zbatimit të platformës për 14 muaj, nga matjet rezultoi se 95% e nxënësve kishin masë normale trupore.

Zbatimi i programit të ri rezultoi në përmirësim shumë të rëndësishëm të obezitetit të nxënësve në Shqipëri.

(Video) MAS / Prezantohet studimi për treguesit antropometrikë, sport edhe në kopësht

Ish Zv.ministri Dimraj- Ja si do te ndryshoje edukimi fizik ne shkollat tona

Studimi i Treguesve dhe Indekseve Antropometrikë u krye në maj të vitit 2016 për 364,437 studentë në Shqipëri me pjesëmarrjen e 87% nga gjithë studentët.