logo

Studimi shkencor 'Përgatitja fizike dhe performanca në detyrë e oficerëve të policisë së Shtetit'

 

Studimi shkencor me temë 'Përgatitja fizike dhe performanca në detyrë e oficerëve të policisë së Shtetit', përcakton metodologjinë e vlerësimit bio-fiziologjik dhe standardet e cilësive fizike-atletike që duhet të realizojnë në praktikë oficerët e policisë së shtetit, sipas gjinisë dhe moshës.

Botuar në Revistën Shkencore 'Policimi dhe Siguria', Nr.3 viti 2016.

Studimi shkencor me temë 'Përgatitja fizike dhe performanca në detyrë e oficerëve të policisë së Shtetit', përcakton metodologjinë e vlerësimit bio-fiziologjik dhe standardet e cilësive fizike-atletike që duhet të realizojnë në praktikë oficerët e policisë së shtetit, sipas gjinisë dhe moshës.