ÇFARË ËSHTË ESSD?

Dita Evropiane e Sportit Shkollor - European School Sport Day (ESSD) është një veprimtari gjithëpërfshirëse sportive që promovon stilin e jetës aktive dhe edukimin fizik tek të rinjtë. Deri tani janë fuqizuar 3 milionë studentë evropianë, aktivë në 44 shtete.

Kliko për të lexuar më shumë

PËRSE TË ORGANIZOJMË ESSD?

Shumë studime tregojnë se të jesh #Aktiv i bën studentët më të shëndetshëm dhe nxënës më të mirë në klasë. Gjithashtu, argëtimi dhe sporti gjithëpërfshirës në ekip përmirësojnë ambjentin shkollor.

Kliko për të lexuar më shumë

SI TË ORGANIZOJMË ESSD 2020?

Me mbështetjen e administratës së shkollës, çdokush mund të organizojë ESSD. Kjo përfshin nxënës, mësues, prindër, vendimmarrës, udhëheqës civilë dhe palë të tjera të interesuara.

Kliko për të lexuar më shumë

ESSD 2020

Fokusi Tematik ESSD 2020: Shëndeti Mendor 

Kliko për të lexuar më shumë