logo

ÇFARË ËSHTË ESSD?

Dita Evropiane e Sportit Shkollor - European School Sport Day (ESSD) është një veprimtari gjithëpërfshirëse sportive që promovon stilin e jetës aktive dhe edukimin fizik tek të rinjtë. Deri tani janë fuqizuar 3 milionë studentë evropianë, aktivë në 44 shtete.

PËRSE TË ORGANIZOJMË ESSD?

Shumë studime tregojnë se të jesh #Aktiv i bën studentët më të shëndetshëm dhe nxënës më të mirë në klasë. Gjithashtu, argëtimi dhe sporti gjithëpërfshirës në ekip përmirësojnë ambjentin shkollor.

SI TË ORGANIZOJMË ESSD 2020?

Me mbështetjen e administratës së shkollës, çdokush mund të organizojë ESSD. Kjo përfshin nxënës, mësues, prindër, vendimmarrës, udhëheqës civilë dhe palë të tjera të interesuara.

ESSD 2020

Fokusi Tematik ESSD 2020: Shëndeti Mendor