logo

Federata Shqiptare e Sportit Shkollor

Federata Shqiptare e Sportit Shkollor është entitet i pavarur, një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në Tiranë, Shqipëri në 14 Prill 2016 nga shoqatat e sportit shkollor të mësuesëve të edukimit fizik të vendit

Anëtarësime

Federata Shqiptare e Sportit Shkollor është anëtare e KOKSH, ISF, ISCA

Shoqatat Sportive Anëtare

Ne përbëjmë një rrjet që bashkon njerëz të moshave dhe kualifikime të ndryshme që ndajnë një pasion për sportin. Federata bashkëpunon gjerësisht për zhvillimin e edukimit fizik dhe sportit me të gjitha Autoritetet Arsimore të Shqipërisë dhe ka në përbërje 15 (pesëmbëdhjetë) anëtarë të shoqatave sportive

Anëtarët e Bordit Drejtues 

Anëtarët e bordit drejtues dhe sekretari i përgjithshëm i FSHSSH

Trajnerë të liçencuar nga FSHSSH në UEFA

Lista e trajnerëve të liçencuar nga FSHSSH në UEFA