Federata Shqiptare e Sportit Shkollor

Federata Shqiptare e Sportit Shkollor është entitet i pavarur, një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në Tiranë, Shqipëri në 14 Prill 2016 nga shoqatat e sportit shkollor të mësuesëve të edukimit fizik të vendit

Kliko për të lexuar më shumë

Anëtarësimi në ISF

Federata Shqiptare e Sportit Shkollor është anëtare e Federatës Ndërkombëtare të Sportit Shkollor

Kliko për të lexuar më shumë

Shoqatat Sportive Anëtare

Ne përbëjmë një rrjet që bashkon njerëz të moshave dhe kualifikime të ndryshme që ndajnë një pasion për sportin. Federata bashkëpunon gjerësisht për zhvillimin e edukimit fizik dhe sportit me të gjitha Autoritetet Arsimore të Shqipërisë dhe ka në përbërje 15 (pesëmbëdhjetë) anëtarë të shoqatave sportive

Kliko për të lexuar më shumë

Anëtarët e Bordit Drejtues 

Anëtarët e bordit drejtues dhe sekretari i përgjithshëm i FSHSSH

Kliko për të lexuar më shumë

Trajnerë të liçencuar nga FSHSSH në UEFA

Lista e trajnerëve të liçencuar nga FSHSSH në UEFA

Kliko për të lexuar më shumë