logo

ESSD 2018

ESSD 2018

Së bashku, të angazhojmë shkollat 'në lëvizje' dhe të frymëzojmë gjatë gjithë jetës shëndetin në mesin e të rinjve evropianë.

Click: Foto Albania ESSD 2018

Click: Filmin promovues ndërkombëtar ESSD 2018

Click: FSHSSH Thirrje ESSD 2018

Click: Rezultatet ESSD 2018

 

Të angazhojmë shkollat 'në lëvizje'