logo

Studimi i Treguesve Antropometrikë dhe Fizikë 

Studimi i Treguesve Antropometrikë dhe Fizikë u krye në maj të vitit 2017 për 345,291 studentë në Shqipëri

(pjesëmarrje 85% e gjithë studentëve).

Për herë të parë u evidentuan standardet e cilësive antropometrike dhe fiziko atletike për çdo moshë, nga 6/7/8 ... deri 18 vjeç.

Gjithashtu, u mbajt Konferenca e dytë kombëtare mbi “Studimet antropometrike dhe indikatorët fizikë, grada I – XII”, në Korrik 2017.

Studimi i Treguesve Antropometrikë dhe Fizikë u krye në maj të vitit 2017 për 345,291 studentë në Shqipëri (pjesëmarrje 85% e gjithë studentëve).