logo

Konferenca Ndërkombëtare 'Se la scuola si mette a correre', 'La corsa di Miguel'

FSHSSH ka përfaqësuar Shqipërinë, në Konferencën Ndërkombëtare, “Se la scuola si mette a correre”, “La corsa di Miguel”, Romë

Libri 'Edukimi Fizik, Loja dhe Shëndeti'

'Edukimi Fizik, Sporti dhe Shëndeti' është një libër teorik dhe praktik për edukatoret në kopshte, për të mësuar fëmijët e moshës 3-6 vjeç.

Studimi i Treguesve dhe Indekseve Antropometrikë 

Studimi i Treguesve dhe Indekseve Antropometrikë u krye në maj të vitit 2016 për 364,437 studentë në Shqipëri me pjesëmarrjen e 87% nga gjithë studentët.

Studimi i Treguesve Antropometrikë dhe Fizikë 

Studimi i Treguesve Antropometrikë dhe Fizikë u krye në maj të vitit 2017 për 345,291 studentë në Shqipëri (pjesëmarrje 85% e gjithë studentëve).

Studimi shkencor 'Përgatitja fizike dhe performanca në detyrë e oficerëve të policisë së Shtetit'

Studimi shkencor me temë 'Përgatitja fizike dhe performanca në detyrë e oficerëve të policisë së Shtetit', përcakton metodologjinë e vlerësimit bio-fiziologjik dhe standardet e cilësive fizike-atletike që duhet të realizojnë në praktikë oficerët e policisë së shtetit, sipas gjinisë dhe moshës.

Përsosja e treguesve të forcës në bashkërendim me detyrat e tjera stërvitore për vrapimet e mesme dhe të gjata

Botimi i monografisë teorike praktike ‘Përsosja e treguesve të forcës në bashkërendim me detyrat e tjera stërvitore për vrapimet e mesme dhe të gjata’, viti 2003.

Libri ‘Standardet e cilësive teorike dhe fizike atletike për mësuesin e edukimit fizik’ 

Libri ‘Standardet e cilësive teorike dhe fizike atletike për mësuesin e edukimit fizik’ , është botuar në vitin 2015.