logo

Platforma Shkencore

 PLATFORMA E EDUKIMIT FIZIKO-SPORTIV NË SISTEMIN ARSIMOR PARA-UNIVERSITAR  

Në vitin 2014 krijuam, zhvilluam dhe zbatuam Platformën teorike dhe praktike ‘Platforma e Edukimit Fiziko-Sportiv në Sistemin Arsimor Para-Universitar’ me praktikë bashkëkohore për edukimin fizik në sistemin e arsimit parauniversitar për moshën 3-18 vjeç. U miratua në Parlament Ligji për Sportin, Nr.79 / 2017 dhe edukimi fizik në mënyrë radikale u rrit në 3 (tre) orë mësim në javë. Këto nxitën një reduktim të ndjeshëm të obezitetit dhe kthyen buzëqeshjen dhe lumturinë tek të rinjtë dhe prindërit. 

Vështrim mbi Situatën e Obezitetit 2014 dhe Të dhëna mbi realitetin shqiptar Referohu faqe 3-7  Presantimi i Platformes Shkencore - Brochure.pdf

Prof. asoc. dr. Rauf Dimraj është Presidenti i Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor. Z. Dimraj është një nga forcat kryesore udhëheqëse dhe organizative për zbatimin e strategjisë më të re të bazuar në platformën shkencore për zhvillimin e aktivitetit fizik në brezin e të rinjve para-universitar. Z. Dimraj krijoi dhe prezantoi për herë të parë Karta Individuale e Studentit me të dhëna antropometrike të nxënësit dhe teste për matjen e aftësive të lëvizjes si dhe Pyetësorin e gjendjes së shëndetit. 

Ora News: MASR do të krijohet së shpejti Federata e Sporteve Shkollore

Kjo platformë unike dhe përkushtimi i punës sonë të madhe janë vlerësuar edhe nga Federata Ndërkombëtare e Sportit Shkollor në artikullin e botuar në gusht 2018.

Click to read:  Artikulli i vlerësimit të ISF

Vlerësimi i ISF-së drejtuar Kryeministrit për Platformën Shkencore dhe perspektivat e FSHSSH

Të jemi të lumtur falë edukimit fizik, nismës së federatës së sporteve në shkolla

Viron Bezhani: Sporti shqiptar po kalon ditët më të vështira

Bazuar në veçantinë e platformës inovative, teorike dhe praktike në vitin 2014, u trajnuan në terren 2,500 mësues (praktikisht dhe teorikisht), për të përvetësuar programin e ri. U krijuan Shoqatat Rajonale të Sportit dhe Federata Shqiptare e Sportit Shkollor. Federata, shoqatat dhe të gjithë mësuesit kanë rritur ndjeshëm numrin e pjesëmarrjes së aktiviteteve sportive jashtëshkollore, deri me 150,000 nxënës. Kjo platformë bëri të mundur përgatitjen në teori dhe terren si edhe punësimin e 800 mësuesve të edukimit fizik.

Avokati Popullit - (referohu faqe 5) Rekomandim për përmirësimin e instrumenteve ligjore për zbatimin praktik të së drejtës së fëmijës për t'u argëtuar

Miratimi i Urdhrit të Platformës së Edukimit Fiziko-Sportiv në Sistemin Arsimor Parauniversitar

Ndërgjegjësimi për edukimin fizik si një lëndë prioritare që lidhet në mënyrën më natyrale dhe të drejtpërdrejtë me shëndetin, është jetësor dhe është e vërtetuar shkencërisht dhe praktikisht se shëndeti nuk është gjithçka, por pa shëndetin gjithçka është asgjë. 

Duhet të udhëhiqemi nga parime shkencore që të kujdesemi për shëndetin dhe të jetojmë pa sëmundje, pasi vetëm kështu e ardhmja e vendit përfiton vlera të mëdha.