Slogani, Misioni dhe Prioriteti FSHSSH

 

 

Implementimi i Platformës Shkencore për zhvillimin masiv të edukimit fizik në sistemin e arsimit parauniversitar, për një formim strukturor të shëndetshëm, metabolik, funksional dhe strukturor të fëmijëve të moshës 3-6 vjeç; 6-12 vjeç; 12-15 vjet; 15-18 vjeç dhe për të rriturit

Kliko për të lexuar më shumë

Qëllimi dhe Funksionet FSHSSH

Objektivat dhe detyrat e Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor

Kliko për të lexuar më shumë