Konferenca me Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor 

 FSHSSH, organizoi në Tiranë datë 17.12.2017, konferencën me temën "Arsimi Fizik dhe Sporti Shkollor, nje Urë Shëndeti për Miqësi, Komunikim dhe Bashkëpunim”.

Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi u mblodhën për të zhvilluar marrëdhëniet multilaterale ndërmjet federatave të vendeve përkatëse në fushën e EF dhe Sportit Shkollor dhe nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi.

Artikulli me video - 

Artikulli

Federatat Sportive Shkollore:

-  

-  School Sport Federation of the Republic of Kosovo

-  

-  

-