ESSD 2020

!

 tuaj për Ditën Evropiane të Sportit Shkollor (Europian School Sport Day). Pjesëmarrja kërkon që shkolla juaj të jetë aktive për të paktën 120 minuta duke vrapuar, duke luajtur lojëra, duke kërcyer, duke kapërcyer litarin apo çfarë do lloj tjetër aktiviteti fizik. 

Kliko për më shumë 

Kliko

Kliko

 tuaj për Ditën Evropiane të Sportit Shkollor (Europian School Sport Day). Pjesëmarrja kërkon që shkolla juaj të jetë aktive për të paktën 120 minuta duke vrapuar, duke luajtur lojëra, duke kërcyer, duke kapërcyer litarin apo çfarë do lloj tjetër aktiviteti fizik. 

Kliko për më shumë 

Kliko

Kliko

 tuaj për Ditën Evropiane të Sportit Shkollor (Europian School Sport Day). Pjesëmarrja kërkon që shkolla juaj të jetë aktive për të paktën 120 minuta duke vrapuar, duke luajtur lojëra, duke kërcyer, duke kapërcyer litarin apo çfarë do lloj tjetër aktiviteti fizik. 

Kliko për më shumë 

Kliko

Kliko

BASHKOHUNI ME NE! Regjistroni shkollën tuaj në ESSD