Memorandum Mirëkuptimi Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor 

Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi u mblodhën për të zhvilluar marrëdhëniet multilaterale ndërmjet federatave të vendeve përkatëse në fushën e EF dhe Sportit Shkollor dhe nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi.

Memorandum Mirëkuptimi Vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor

Artikulli me video - Sporti në shkollë, Federata Shqiptare marrëveshje me shtetet ballkanike

Artikulli Sporti në shkollë, Federata Shqiptare marrëveshje me shtetet ballkanike

Kliko për të lexuar më shumë rreth Konferencës me temën "Arsimi Fizik dhe Sporti Shkollor, nje Urë Shëndeti për Miqësi, Komunikim dhe Bashkëpunim”