Statuti i miratuar 

Statuti i miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 1435/1 prot., datë 17.03.2016.

Statuti i FSHSSH Nr. 1435-1 Date 17.03.2016.pdf