Statuti i ndryshuar 

Statuti i ndryshuar, nga MASR me Urdhër nr. 622, datë 05.10.2018 dhe miratuar me Vendim Nr 5339-3 date 03.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.